Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Zaawansowanych Terapii Komórkowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • DPSCs
  • Cell Locker
  • slide1
  • Slider2
  • Szkolenie UCL
  • komórki

Wizyta naukowców z MD Anderson Cancer Center

W ramach realizacji projektu Regionalna Inicjatywa Działania, Obszar Strategiczny nr 1 planujemy rozpocząć współpracę z prof. Tomaszem Zal z Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, (Houston, TX, USA).

W dniu 11.10.19 w Katedrze i Zakładzie Podstaw Nauk Medycznych - Centrum Badawczo-Wdrożeniowym Zaawansowanych Terapii Komórkowych odbyło się spotkanie z p. prof. Tomaszem Zal i M. Anna Zal z Department of Leukemia, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, (Houston, TX, USA). MD Anderson Cancer Center jest wiodącym ośrodkiem leczenia raka prowadzącym badania nad chorobami nowotworowymi i nowymi możliwościami terapeutycznymi.

IMG 20191011 110437 2
Na zdjęciu (od lewej) prof. Tomaszem Zal, dr hab. Ewa Barg i M. Anna Zal
w patio Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych.

W MD Anderson Cancer Center pracuje pan prof. James P. Allison, laureat nagrody Nobla w 2018r, który prowadził badania białka CTLA-4 na limfocytach T i opracował przeciwciało anty-CTLA-4, blokujące to białko. Zostało to wykorzystane do syntezy leku (o nazwie międzynarodowej ipilimumab) do leczenia chorych na zaawansowanego, przerzutowego czerniaka i innych nowotworów. Nasi Goście –Tomasz i Anna Zal przez wiele lat pracowali w Departamencie Immunologii kierowanym przez Prof. Allisona.
Tomasz i Anna Zal są absolwentami Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej i byłymi pracownikami Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu i The Scripps Research Institute (La Jolla, CA, USA). Ich badania pomogły w zrozumieniu interakcji limfocytów T z antygenami. Obecnie prowadzą badania podstawowe i translacyjne dotyczące immunologii i mikrośrodowiska nowotworów twardych i białaczek.
         Rozmawialiśmy o współpracy w zakresie badań nad nowymi związkami mogącymi mieć zastosowanie w terapii chorób nowotworowych. W naszym Centrum prowadzone będą badania na liniach komórkowych, a dalsze etapy badań mogłyby być realizowane w laboratorium prof. Tomasza Zala.
            Goście zwiedzili nasze Centrum, będąc pod wrażeniem naszego Laboratorium oraz planów dalszego rozwoju zaawansowanych terapii komórkowych.